Sistem Filtreler (Hidrosiklon + Filtre)

Sistem Filtreler (Hidrosiklon + Filtre)

Sistem Filtreler (Hidrosiklon + Filtre)

Ürün Açıklaması

Damlama laterali üzerindeki damlatıcıların tıkanmasını önlemek amacıyla kullanılan filtreler, az basınç kaybı ile suyu süzmek; katı maddelerin lateral içerisine kaçmasını önleyerek sistem dışına kolayca atılması amacıyla kullanılır.  

Hidrosiklon, suda bulunabilecek kum parçacıklarını sisteme girmeden önce tutarak damla sulama sisteminde kontrol biriminin başında yer alır. Su, hidrosiklonun üst kısmından çepere doğru girip çeper boyunca aşağı indikten sonra yukarı doğru yükselir. Ağır olan kum parçacıkları tabanda kalarak temizlenen su hidrosiklon üzerinden sisteme verilir.